Nov 19, 2013

[Tutorial] How to Download and Install 7zip


Ano ba ang 7zip?

    • Ang 7zip ay isang FREE software kung saan pwede ninyo macompress ang maraming files into one archive. Ito rin ang gagamitin kung merong kayong ZIP file na kailangan ninyong mabuksan at maaccess ang laman na mga files sa loob ng archive.

Paano mag download at mag install ng 7zip?

Madali lang po ang pag download at pag install ng 7zip. Panoorin po ninyo itong video at sundin kung paano mag download at mag install ng 7zip sa inyong computer.
Kung nagustohan po ninyo itong video please click the LIKE button to follow me on Facebook.

This blog post is brought to you by
JayDelaPeña who enjoys helping people
earn an extra income using the internet.


► Learn how to extract an image using Photoshop. Click Here
No comments:

Post a Comment